On-line docházkový/ obchůzkový systém

Systém se skládá se zařízení s potřebnými funkcemi a čipem, na který reaguje aplikace nainstalovaná v zařízení. Činnost systému spočívá v tom, že kontrolovaná osoba přiloží zařízení k čipu. Po akustickém signálu dojde
k načtení čipu, času načtení a polohy zařízení. Toto čipnutí může být považováno jako příchod a další čipnutí může být považováno za odchod. Je možné systém využít až na 10 ks čipů na jedno zařízení. Systém může zaznamenat průběh přestávky, dopravy do zaměstnání, atd.
Systém je možné využívat jako obchůzkový kontrolní systém.