Pult Centrální Ochrany (PCO)

Pult Centrální Ochrany (PCO) je místo kde dochází ke vzdálenému střežení objektů. Pomocí informací z alarmu operátoři vyhodnocují rizika na objektu a vysílají zásahové skupiny na zasažené objekty. Na PCO se soustředí veškeré informace o alarmu a jeho aktuální stav.