O NÁS

Společnost Iron Shield s.r.o. se zabývá ochranou osob, privátního i firemního majetku, instalací bezpečnostních systémů a správou nemovitostí.

Sídlo společnosti se nachází v Aši, své služby však poskytujeme po celé ČR.

Rádi bychom Vám poskytli naše takřka 6leté zkušenosti v oblasti bezpečnostních služeb se specializací především na fyzickou ostrahu objektů a montáže bezpečnostních zařízení. Mezi naše hlavní pilíře patří osobní přístup ke každému klientovi, maximální flexibilita při plnění přání a potřeb klienta, profesionalita a preciznost. Samozřejmostí jsou firemní stejnokroje (příklad najdete v záložce galerie)

 

Pojištění odpovědnosti

Rádi bychom Vás informovali o pojištění odpovědnosti uzavřeném naší firmou s Uniqou pojišťovnou a. s. Toto pojištění pokrývá škody zaviněné nedbalostí či neplněním svých povinností naším zaměstnancem na nemovitých i movitých věcech a zařízení do výše 30 000 000 Kč. Taktéž bychom rádi upozornili, že dle podmínek všech pojišťovacích společností nemůžeme uzavřít jako firma zajišťující ostrahu objektů pojistnou smlouvu pro případ nahodilé události, které nešlo zabránit naším zaměstnancem. Pro tyto případy musí být pojištěn zákazník, který může dostat slevu na pojistném, neboť je jeho objekt zajištěn ostrahou. Po dohodě jsme schopni tuto pojistku pro Vás zařídit.