Fyzická ostraha objektů + recepční služby

Hlavní náplní činnosti bezpečnostní agentury Iron Shield s.r.o. je poskytování služeb spojených s fyzickou ostrahou majetku a osob. Tato služba spočívá v neustálé kontrole bezpečnostních bodů, které jsou tvořeny elektronickým pochůzkovým systémem. Strážný vykonává služby dle požadavků klienta a bezpečnostních rizik, které se stanovují odborně naší firmou u každého zákazníka individuálně. Strážný má přidělené stanoviště, ze kterého vychází na pravidelné obchůzky. Obchůzky jsou v intervalech, které se nedají vysledovat. Každý strážný vlastní kvalifikační požadavek – Profesní kvalifikace Strážný, kód 68-008-E. Tato kvalifikace umožňuje zaručit kvalitu poskytované služby fyzické ostrahy. Samozřejmostí jsou služby vrátného a recepční služby – uzavírání a otevírání objektu, evidence osob, klíčů, apod.